Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. Użytkownicy Google Analytics mają wgląd w najróżniejsze raporty dotyczące sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających ich witryny, dzięki czemu mogą je udoskonalać. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje. Odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Wszyscy właściciele witryn korzystający z usługi Google Analytics są zobowiązani do stosowania polityki prywatności, w której otwarcie powiadamiają o stosowaniu narzędzia Google Analytics.

Nasza Polityka prywatności

W firmie Google świetnie zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy, i z naszego obowiązku ochrony ich prywatności. W ramach tego obowiązku powiadamiamy użytkowników, jakie informacje gromadzimy podczas korzystania przez nich z naszych produktów i usług, dlaczego je zbieramy oraz w jaki sposób korzystamy z nich w celu poprawy komfortu użytkowania naszych serwisów. Polityka prywatności Google opisuje sposób, w jaki traktujemy dane osobowe użytkowników korzystających z naszych produktów i usług, m.in. z narzędzia Google Analytics.

Pliki cookie Google Analytics

Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie pomiędzy domenami.

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do internetu przypisany jest unikatowy numer, nazywany adresem protokołu internetowego (ang. Internet protocol, IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa (stanu) i miasta, z którego dany komputer łączy się z internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. Metoda ta nosi nazwę geolokalizacji IP.

Usługa Google Analytics nie podaje swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Ponadto korzystając z metody noszącej nazwę maskowania adresów IP, właściciele witryn, którzy korzystają z usługi Google Analytics, mają możliwość nakazania narzędziu Google Analytics, aby używało do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Niezależnie od korzystania z usługi Google Analytics właściciele witryn i tak mają dostęp do adresów IP użytkowników swoich serwisów.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, np. nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe, albo inne dane, które w uzasadniony sposób można powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z usługi Google Analytics, do których muszą się stosować wszyscy klienci korzystający z tego narzędzia, zabraniają śledzenia i gromadzenia tego typu informacji za pomocą Google Analytics oraz wiązania danych osobowych z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej.

Użycie przez firmę Google danych usługi Google Analytics

Właściciele witryn korzystający z usługi Google Analytics mają kontrolę nad danymi, z których może korzystać firma Google. Dzięki opcjom udostępniania danych Google Analytics mogą decydować, czy firma Google może korzystać z tych informacji, czy nie. Dane, do których dostęp jest możliwy, służą do doskonalenia produktów i usług Google. Właściciele witryn mogą zmieniać te opcje w każdej chwili.

Rezygnacja za pomocą przeglądarki

Aby zapewnić użytkownikom witryny większy wybór sposobu gromadzenia ich danych przez usługę Google Analytics, przygotowaliśmy dodatek Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Komunikuje się on ze skryptem JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics w celu wskazywania, że informacje o wizycie w witrynie nie mają być przesyłane do usługi Google Analytics. Dodatek Google Analytics Opt-out Browser Add-on nie blokuje przesyłania informacji do samej witryny ani do innych usług analityki internetowej.

Quelle: www.google.com/intl/pl_pl/analytics/privacyoverview.html