Stawiamy na ciągłe zarządzanie jakością.

Nasi klienci mogą zaufać dokładności wymiarów naszych odkuwek matrycowych i niezawodności zastosowanego materiału.

Stopy aluminium do obróbki plastycznej wykazują, tak jak sama metoda kucia matrycowego, znacznie wyższe bezpieczeństwo procesowe, niż stopy odlewnicze i związana z tym metoda odlewania. Aby to udowodnić - mierzymy naszą jakość. Nasz dział planowania jakości pracuje w oparciu o wytyczną „zero błędów“. W ten sposób tworzymy warunki dla wysokiego bezpieczeństwa produkcji i zoptymalizowanych przebiegów produkcyjnych.

Każdy dział przejmuje odpowiedzialność za niezawodność swoich produktów. Samokontrola jest centralnym elementem naszego systemu zarządzania jakością. Klimatyzowane pomieszczenia pomiarowe z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi i skanerami CNC nie tylko znajdują się w pobliżu działów produkcyjnych, ale organizacyjnie bezpośrednio do nich należą.

Nasze zarządzanie jakością zaczyna się już na etapie rozwoju zasobów ludzkich. Przywiązujemy dużą wagę do długoterminowego partnerstwa z naszymi współpracownikami. Jej elementem jest także szeroki program dokształcania, w ramach którego podnosimy kwalifikacje naszych pracowników w określonych obszarach. W taki sposób możemy zagwarantować, że nasze kryteria usług: jakość, wydajność i opłacalność ekonomiczna są nie tylko teoretycznie spełnianie przez naszych pracowników, ale także praktycznie stosowane przez nich w codziennej pracy.

Nasze procesy i przebiegi produkcyjne, nasze produkty i usługi podlegają regularnym kontrolom niezależnych zewnętrznych kontrolerów.

Download: Zertifikat ISO-TS-16949 LP.pdf
Wszystkie produkty wychodzące z naszej produkcji spełniają wytyczne odnośnie czystości technicznej. Aby tak było zawsze, przeprowadzane są ciągłe kontrole– wewnętrzne i przez labolatoria zewnętrzne.
W taki sposób ustalamy w firmie LEIBER konieczne okresy pomiarów – gdyż właśnie w przypadku ważnych dla prawidłowego funkcjonowania wymiarów zdolność procesowa musi być poświadczona matematycznie.
Zawsze na najwyższym poziomie: nasze certyfikaty dla branż automotive (16949), kolei (IRIS) i przemysłu samolotowego (9100).