PL

COMPLIANCE

Razem napędzamy innowacje i pokonujemy wyzwania.

Oferujemy duże możliwości przy wejściu na rynek pracy i awansu. Jesteśmy wizjonerami i autorytetami w dziedzinie konstrukcji lekkich. Gramy w drużynie!

LEIBER Group jako oparte na wartościach i prężnie działające przedsiębiorstwo stawia sobie wysokie wymagania i jest świadome swojej odpowiedzialności wobec środowiska / społeczności, partnerów handlowych, pracowników i wszystkich innych zainteresowanych stron. Świadomość ta i wynikające z niej działania stanowią filozofię naszego przedsiębiorstwa i tym samym są nierozerwalnie związane z naszą tożsamością korporacyjną.

Podstawą naszego trwałego sukcesu w ostatnich latach i wyznacznikiem w naszych codziennych działaniach są nasze wartości korporacyjne:

Zrównoważony rozwój ● Niezawodność ● Niezależność i odpowiedzialność ● Zaangażowanie ● Innowacyjność

Dążymy do statusu „wzorowego zakładu“. Oznacza to również bycie „wzorowym” pod względem prawnym. Kodeks postępowania określa  nasze fundamentalne zasady i określa ramy, w jakich realizujemy nasze aspiracje.

Kodeks postępowania jest skierowany do wszystkich członków zarządu, kadry kierowniczej i pracowników we wszystkich zakładach LEIBER Group oraz do naszych partnerów handlowych w całym łańcuchu dostaw.

Nasza działalność gospodarcza musi zawsze pozostawać w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi. Dlatego też, obowiązujących w obrębie przedsiębiorstwa norm etycznych, przestrzegamy w taki sam sposób w kontaktach z klientami, dostawcami, innymi partnerami handlowymi, konkurentami i urzędnikami państwowymi. W ten sposób chcemy zapobiec ewentualnym szkodom dla naszych pracowników, klientów i partnerów handlowych, a ostatecznie także dla samego przedsiębiorstwa.

Z tego powodu w tym miejscu chcielibyśmy zaoferować wszystkim naszym pracownikom, partnerom handlowym i społeczności, możliwość zgłaszania nieprawidłowości lub okoliczności, które wskazują na naruszenie prawa lub naszego Kodeksu Postępowania. W razie potrzeby można to oczywiście zrobić również anonimowo. Wszystkie skargi i uwagi będą rozpatrywane z najwyższą dokładnością przy uwzględnieniu sytuacji prawnej.

Jako osoba kontaktowa w tej kwestii do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej jest nasz koordynator ds. zgodności.

Adam Zabiegała
Pełnomocnik Compliance
Ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

Rudolf-Diesel-Str. 1-3
Faks +49 7465 292 - 335

e-mail:

KODEKS POSTĘPOWANIA

download
LEIBER GROUP GMBH & CO. KG © 2024
PL-Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

user_privacy_settings

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close