PL

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

TWORZENIE LEKKOŚCI ZACZYNA SIĘ OD MATERIAŁU

LEIBER oznacza know-how w całym łańcuchu procesowym: od składu chemicznego stopów po gotowy produkt dla wszystkich plastycznych stopów aluminium wykorzystywanych. W ścisłej współpracy z dostawcami umożliwia to optymalną koordynację i ustalenie optymalnych parametrów całego procesu produkcji od odlewania, wytłaczania, kucia matrycowego po procesy obróbki cieplnej i obróbki skrawaniem. W ten sposób odkuwki LEIBER są dopracowane do szczytu możliwości.

Zaczyna się to od ukierunkowanej optymalizacji użytych materiałów. Bazą dla stopów opracowanych przez firmę LEIBER są, często używane do kucia, znormalizowane stopy EN AW-6082 i EN AW- 6182. Zaowocowało to opracowaniem w 2004 roku wewnętrznych materiałów, które stały się naszymi znakami rozpoznawczymi: AluHigh® i AluXtrem®, dzięki którym ustanowiliśmy nowe wzorce właściwości mechanicznych dla odkuwek ze stopów aluminium serii 6000 bez miedzi jako pierwiastka stopowego.

Zaprezentowany w 2022 roku firmowy stop AluMotive® spełnia stale rosnące wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju: AluMotive® umożliwia redukcję emisji CO2 aż do 50%, bez utraty właściwości mechanicznych.

Drastyczna redukcja CO2 jest efektem wykorzystania podczas procesu produkcyjnego energii odnawialnej oraz zwiększonego udziału materiału pochodzącego z recyklingu. To drugie umożliwia stopowi AluMotive® znaczną poprawę jakości technologii produkcji typu Near-Net-Shape, tym samym oszczędzając ilość wykorzystanego materiału podczas kucia i obróbki mechanicznej.

Tym samym LEIBER kontynuuje wypracowaną przez siebie drogę w obszarze technologii materiałów, rozwijając własne spektrum możliwości przy jednoczesnym skupieniu uwagi na potrzeby klientów oraz na zrównoważony rozwój.

STOPY

WSZYSTKO ZALEŻY OD POŁĄCZENIA

Właściwości mechaniczne materiałów wykorzystywanych do produkcji odkuwek ze znormalizowanych stopów aluminium do przeróbki plastycznej są regulowane normą DIN EN 586-2. Spełnienie określonych w normie właściwości na życzenie klienta może zostać w sposób niezawodny wykazane osobno dla każdej odkuwki. W tym celu LEIBER Group przeprowadza specyficzną termomechaniczną obróbkę odkuwek.

Materiałami preferowanymi w LEIBER Group są:

 

Dla wszystkich pozostałych stopów do przeróbki plastycznej obowiązuje norma DIN EN 573-3.
Określone przez nas właściwości mechaniczne zostały przedstawione w poniższej tabeli:

OSOBA KONTAKTOWA

Dr.-Ing. Jens Dierdorf

Czy masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Tel.: +49 (0) 7465 292 294
E-Mail:

LEIBER GROUP GMBH & CO. KG © 2024
PL-Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

user_privacy_settings

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close