PL

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA I STOPY METALI

MATERIAŁ, Z KTÓREGO POWSTAJĄ PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA

LEIBER posiada know-how w zakresie całego procesu produkcji: od roztopionego stopu do zmontowanego podzespołu dla wszystkich kowalnych stopów aluminium. W ramach ścisłej współpracy z dostawcami możliwe jest więc optymalne dostosowanie i parametryzacja całego procesu składającego się z odlewania, tłoczenia, kucia matrycowego i obróbki cieplnej.

Dzięki temu odkuwki wytwarzane przez firmę LEIBER gwarantują najwyższą wydajność.

Nasze własne stopy takie jak AluHigh® i AluXtrem® nie tylko wyznaczają standardy, ale przede wszystkim pozwalają na produkcję odkuwek o wyjątkowych właściwościach. Bazą stopów marki LEIBER są często wykorzystywane stopy EN AW-6082 i EN AW-6182.

STOPY

WSZYSTKO ZALEŻY OD POŁĄCZENIA

Właściwości mechaniczne materiałów wykorzystywanych do produkcji odkuwek ze znormalizowanych stopów aluminium do przeróbki plastycznej są regulowane normą DIN EN 586-2. Spełnienie określonych w normie właściwości na życzenie klienta może zostać w sposób niezawodny wykazane osobno dla każdej odkuwki. W tym celu LEIBER Group przeprowadza specyficzną termomechaniczną obróbkę odkuwek.

Materiałami preferowanymi w LEIBER Group są:

AluHigh®

AluXtrem®

EN AW- 7075®

Dla wszystkich pozostałych stopów do przeróbki plastycznej obowiązuje norma DIN EN 573-3.
Określone przez nas właściwości mechaniczne zostały przedstawione w poniższej tabeli:

OSOBA KONTAKTOWA

Florian Schmucker

Czy masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Tel.: +49 (0) 7465 292 294
E-Mail:

LEIBER GROUP GMBH & CO. KG © 2023
PL-Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

user_privacy_settings

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close