PL

KUCIE HYBRYDOWE

JAK ŁĄCZYMY LEKKOŚĆ ZE STABILNOŚCIĄ ?
DZIĘKI NOWEJ TECHNOLOGII KUCIA HYBRYDOWEGO LEIBER

W przemyśle aluminium kojarzone jest z wieloma korzystnymi właściwościami. Dzięki technologii kucia hybrydowego LEIBER łączy te właściwości z zaletami stali. Tak jeden pomysł prowadzi do wielkiego osiągnięcia: w wielu obszarach mniej znaczy więcej. Widać to na przykładzie naszego kołnierza napędowego wykonanego w procesie kucia hybrydowego.

Wykorzystując naszą technologię kucia hybrydowego, opracowaliśmy dopuszczony do produkcji seryjnej kołnierz napędowy, którego ciężar jest niższy o 47% w stosunku do kołnierza wykonanego ze stali. Dzięki technologii kucia hybrydowego chcemy i możemy zmniejszyć ciężar wielu innych elementów.

MATERIAŁ TEN NAZYWAMY:

STAHLUMINIUM®

W trakcie produkcji kołnierza napędowego prefabrykowany wał napędowy ze stali C35 jest umieszczany w narzędziu do obróbki plastycznej wraz z nieobrobionym blokiem aluminiowym. Siła formowania o wartości 6000kw powoduje wprasowanie aluminium do wału stalowego oraz wokół niego, obszar przejściowy pomiędzy materiałami wynosi tylko 40 cm².
Powstaje trwałe połączenie, które ma taką samą wytrzymałość jak kołnierz napędowy wykuty ze stali, ale jest o 47% lżejsze.

OSOBA KONTAKTOWA

Andreas Kroner

Kierownik Działu innowacji

Czy masz pytania?
Skontaktuj się z na

Tel.: +49 (0) 7465 292 419
E-Mail:

LEIBER GROUP GMBH & CO. KG © 2024
PL-Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen

user_privacy_settings

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Leiber.com
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close